Лекції

1. Що таке образотворче мистецтво?
Образотворче мистецтво серед інших мистецтв, його  особливості, завдання, відмінності.  Види, техніки, жанри, засоби художньої виразності образотворчого мистецтва. Розвиток  образотворчого мистецтва від давнини до нашого часу (виникнення нових видів тощо.)

2. Античний світ – колиска європейської цивілізації (ч.1. Мистецтво Давньої Греції)
Мінойська (Кріто-Мікенська) культура. Давня Еллада. Міфологія як основа світогляду та образного світу. Поняття про канон. Архітектура, скульптура, вазопис. Мистецтво Архаїки, Класики, Еллінізму. Провідні майстри.

3. Античний світ – колиска європейської цивілізації (ч.2. Мистецтво Давнього Риму)
Культура етрусків. Мистецтво Давнього Риму періодів Республіки та Імперії. Зародження християнської культури. Античні держави Північного Причорномор’я на території України.

4. Генії епохи Відродження (ч.1. Італійський Ренесанс)
Передумови виникнення Ренесансу як культурного і художнього явища. Термін «Ренесанс». Головні етапи епохи. Художники Проторенесансу та Раннього Відродження. Генії Високого Відродження. Мистецтво Республіки Венеції. Пізнє Відродження і ман’єризм.

5. Генії епохи Відродження (ч.2. Північний Ренесанс)
Художні особливості культури Північного Ренесансу. Мистецтво Нідерландів. Мистецтво Німеччини. Мистецтво Франції. Видатні художники цієї епохи. Ремесло і мистецтво в епоху Відродження.

6. Академісти – бранці краси
Перші європейські Академії Мистецтв ХVІ-ХVІІІ ст.: Болонська, французька Королівська, Берлінська, Віденська, російська «Академія Трьох Найзначніших Мистецтв». Етимологія терміна «академізм». Головні ознаки мистецтва академізму. Його канони, сюжети, технічні засоби. Провідні майстри європейського та російського академізму. Чому це мистецтво так подобається глядачам та колекціонерам.

7. Прерафаеліти – вікторіанські революціонери
Термін «прерафаелізм». Виникнення «Братства прерафаелітів». Сюжети та художні особливості їхніх творів. Вплив Д. Рескіна. Нові виміри краси. Нова декоративність. Прерафаеліти та академізм.

8. Імпресіонізм – естетична революція в живописі
Теоретичні засади, образно-художні особливості, оновлення формально-пластичної мови. Новий погляд на світ. Живопис як самоцінність. «Нова картина». Вплив французького імпресіонізму на  мистецтво інших країн.

9. Постімпресіонізм
Ідея автономності творчості, індивідуальні мистецькі шляхи, яскраві індивідуальності. Нові обшири художності. Різноманіття спрямувань мистецтва кінця ХІХ століття – між елітарністю та демократією. Видатні майстри. 

10. Оголена натура та еротизм в образотворчому мистецтві
Поняття терміну «еротика».  Умовність та трансформація  його тлумачення в історії. Еротизм в стародавньому та античному мистецтві. Еротизм в мистецтві середньовіччя, Ренесансу, бароко, рококо, класицизму та романтизму, мистецтві нового та новітнього часу.  Жанр ню.  

11. Російський живопис ХVIII – першої пол. ХІХ століття
Російський живопис середини та другої пол. ХVІІІ ст. Аналіз творів основних майстрів. Відкриття Академії Мистецтв та її значення для подальшого розвитку російського мистецтва. Початок ХІХ ст. – «Золотий Вік» російського живопису. Романтизм, класицизм та реалізм в творчості провідних майстрів цього часу.

12. Російський живопис другої пол. XIX століття
«Бунт 14-ти» в Академії Мистецтв, утворення «Артілі». «Товариство пересувних художніх виставок». Критичний реалізм – важлива епоха в російській культурі.  Мистецтво правди життя. Історичне і сучасне в творчості російських художників. Звернення до епосу і казкових сюжетів: пошук образотворчої метафори. Проблема салонного мистецтва.

13. Російський живопис кінця ХІХ – початку ХХ століття
Початок модернізму в Росії.  Стиль модерн – європейське та національне. Нові творчі об’єднання. Інтерпретація західного та вітчизняного художнього досвіду в нових формах мистецтва.  Своєрідність художніх пошуків російських митців. 

14. Український живопис другої пол. ХІХ століття
Вплив Товариства пересувних художніх виставок. Відкриття малювальних шкіл в Одесі, Харкові, Києві. Виникнення перших творчих об’єднань. Живописці послідовники Т. Г. Шевченка. Жанрова структура живопису: побутовий, історичний жанри, пейзаж. Історична тематика в творчості українських живописців. Зачинателі західноукраїнської реалістичної школи.

15. Український живопис початку ХХ століття
Зростання національної свідомості, увага до стародавніх пам’яток, захоплення етнографією та народною творчістю як важливим джерелом професійного мистецтва. Український модерн. Найяскравіші його представники. Зародження і формування авангардистського живопису. Кубізм, фовізм, експресіонізм, конструктивізм, супрематизм, кубофутуризм, неопримітивізм. Перші кроки конструктивізму. Заснування Української академії мистецтв.

16. Мистецтво ХХ століття
Епоха новацій. Загальна характеристика. Головні етапи та художні напрямки. Нові виміри художнього розвитку.  Нові художні мови. Трансформація усталених видів мистецтва.  Абстрактне та фігуративне.

17. Авангард в мистецтві
Напрямки авангарду. Мистецтво і політика. Ідеї перебудови світу. Видатні художники.

18. Мистецтво другої пол. ХХ століття
Вплив нових технологій. Нові види мистецтва. Мистецтво і середовище. Глядач як учасник. Живопис, скульптура – переосмислення минулого, нові художні виміри. Нові види мистецтва – акції, інсталяції, відео. Мистецтво – як ідея. Багатовимірність сучасного мистецького простору.

19. Російський та український авангард – мистецтво і революція
Напрямки авангардного мистецтва в Росії та Україні. Вплив історико-політичної ситуації на мистецтво. Радикальність художніх пропозицій. Головні митці та творчі об’єднання.

20. Школи живопису в Україні (ч.1)
Передумови виникнення шкіл живопису в Україні. Традиційні, стильові та тематичні особливості. Навчальні заклади, на базі яких утворились школи живопису. Найяскравіші представники київської та харківської шкіл живопису.

21. Школи живопису в Україні (ч.2)
Найяскравіші представники одеської, львівської та закарпатської шкіл. Перспективи появи нових шкіл живопису на теренах України.

22. Творчість українських живописців другої пол. XX століття (ч.1)
Тетяна Яблонська. Біографія. Витоки творчості. «Хліб» – апогей соцреалізму. Захоплення імпресіонізмом. Звернення до народних джерел: «Закарпатський цикл». Яблонська як викладач майстерні монументального мистецтва та вплив монументалістики на її творчість. «Мої вікна» – останній період творчості.
Микола Глущенко. Біографія. Витоки творчості. Закордонний період життя: між таємною службою та творчістю. Радянський період життя. Жанри творчості: пейзаж, натюрморт, портрет.

23. Творчість українських живописців другої пол. XX століття (ч. 2)
Михайло Дерегус. Біографія. Витоки творчості.  Живописні твори, присвячені визвольній війні українського народу 1648-1654 років. Графіка. Серії естампів «Катерина» (1936-1938), «Українські народні думи і історичні пісні» (1947-1970). Ілюстрації до творів І. Котляревського і М. Гоголя.
Сергій Шишко. Біографія. Цикли самаркандських і загорських етюдів (1942), цикл карпатських краєвидів (1947), пейзажі Шевченківських місць, кримські етюди (1956), індустріальні пейзажі і сільські мотиви. Своєрідність натюрмортів художника. Натюрморт «Квіти» (1993). Головний творчій здобуток художника – живописна серія «Київська сюїта».

24. Аукціони, або як мистецтво стало товаром
Мистецтво як об’єкт інвестицій. Типи аукціонів. Головні гравці (Christie’s, Sotheby’s,  Bonhams та ін.): історія та сьогодення. Організація аукціонної торгівлі. Українське та російське мистецтво на аукціонах.

25. Найдорожчі картини сучасності
Мистецтво як об’єкт інвестицій. Ім’я художника та його вартість. Експертиза та оцінка творів мистецтва: сучасний інструментарій. Особливості українського арт-ринку.

26. Злочини в галузі образотворчого мистецтва
Контрабанда, вандалізм, крадіжки, підробки творів мистецтва – історичні та соціальні передумови. Література та кінематограф про злочини у сфері мистецтва. Дещо про рекламні механізми.  Міжнародне законодавство про охорону культурного надбання.

27. Колекціонування. Колекції. Відомі колекціонери
Колекціонування як культурний феномен. З історії створення відомих художніх  колекцій. Інвестиційна привабливість предметів мистецтва та колекцій. Про деякі важливі юридичні та правові аспекти колекціонування.

28. Загадки великих картин. Видатні картини в історії світового мистецтва
Багатозначність їхнього змісту. Картина – як образ світу, віддзеркалення часу, авторська модель світобачення. Сюжет в живописі: правда життя і правда мистецтва. Картини Ван Ейка, Веласкеса, Рембрандта, Мане, Пікассо.