Ісайлов Олександр (Isailoff Alexandre) (1869–?)

«Венеція», поч. ХХ ст.; дерево, олія; 41 х 32 см.

Номінальна ціна 60 000 грн.